Březen 2008

Moje DIPLOMKY

9. března 2008 v 15:11 | kalmah |  Moje diplomky

HLASUJTE (PLS) !!!

9. března 2008 v 13:42 | kalmah |  o blogu
Prosím, hlasujte pro tento blog (mourrison.blog.cz) na adrese: only--me.blog.cz

kalmah (roste)

9. března 2008 v 12:30 | kalmah |  Bite Fight
CHCETE-LI ABY KALMAH VYROSTL KLIKNĚTE V OBLIBENÝCH STRÁNKÁCH NA click (click je v zajímavích odkazech) nebo KUK
kalmah děkuje

kalmah teď

9. března 2008 v 12:23 | kalmah |  Bite Fight


Vlkodlak kalmah
byl proměněn metaliel
Celková kořist:176.699 kg masa
Klan:monsters-of-night [W_F]
Charakteristika
UPOZORNENÍ:

pupikk je pod mou ochranou!!!
a metaliel je taky pod mou ochranou!!!
vlastne celi klan chranim tak si kolem mejch kamosu postavte kruhovej objezd!!!

SCHANIM LIDI DO KLANU KDOKOLIV SLABSI NEZ JA PRIJDE KNAM DO KLANU BUDE POD MOU OCHRANOU. ... !

__Z> <ZZ
__Z> <ZZZ
__ZZ> <ZZZ
__ZZZZZZZZZZZZ
___ZZZZZZ()ZZZZZ
____ZZZZZZZZZZZZZZZZ
_____ZZZZZZZZZZZ
_____ZZZZZZZZZZ
______ZZZZZZZZZZ
_____ZZZZZZZZZZZZ
____ZZZZZZZZZZZZZZ
____ZZZZZZZZZZZZZZZZZ
_____ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
______ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
_______ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
________ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
__________ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
__________ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
__________ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
___________ZZZZZZZ_ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
_____________ZZZZ__ZZZZ_ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
_____________ZZZZ__ZZZ____ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
______________ZZ___ZZZ_____ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
______________ZZ___ZZZ_____ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ ZZ___ZZ
____________ZZZZ__ZZZZ___ZZZZZZ___ZZZZZ_____ZZ ZZZZZZ
Charakteristika kalmah
Úroveň:30
Síla:(33)
Obrana:(33)
Šikovnost:(33)
Výdrž:(34)
Kouzlo osobnosti:(32)
Zkušenost:(4.295 / 4.530)
Přidat přítele
Napsat zprávu
Statistiky
Pokousané oběti (přes odkaz):31
Celková kořist:176.699 kg masa
Boje:493
Vítězství:205
Porážky:285
Remízy:3
Zlato získané v boji:60.970 C_TXT_RES2
Zlato ztracené v boji:208.350 C_TXT_RES2
Provedené zásahy:25.816
Utržené zásahy:36.849
Doposud jsi stvořil 3 Vlkodlaci
- mysticgirl51.232 kg masa
- Atem18.790 kg masa
- kurubus7.910 kg masa

Dospělí kalmah

9. března 2008 v 12:21 | kalmah |  Bite Fight
Jsem v highscore 2 přede mnou je upírka Trinity mám úroveň 98 a zkušenost (47.988 / 48.115) a můj klan je
monsters-of-night [W_F] moc bych chtěl do klanu -StreetFighters- [Skulls] . Nebo s nimi alespoň spřátelit klany . Nevím proč ale vždy mě odmítnou .
pro představu tu máte mé schopnosti:
98
Síla:(303)
Obrana:(303)
Šikovnost:(303)
Výdrž:(304)
Kouzlo osobnosti:(302)
Zkušenost: (47.988 / 48.115)

Bleskowka - tak se snažte!!!

9. března 2008 v 11:28 | dead-angel a Kalmah |  bleskoWky
Pro ty, co sem chodí často, to bude tak jednoduché jako nic!
Tady jsou otázky ↓
Jaký byl náš minulý design na tomto blogu v menu? - 5bodů
Jaký byl náš minulý design na tomto blogu na stránce? - 2body
Jaký byl náš minulý design na tomto blogu na záhlaví? - 5bodů
Jaký byl náš minulý design na tomto blogu v celkové barvě? - 10bodů
Aby jste vyhráli tuto bleskowku a dostali diplomek dle vlastního výběru, potřebujete alespon 10 bodů.
Hodně štěstí!

Co je BiteFight ?

8. března 2008 v 19:58 | kalmah |  Bite Fight

Tajemství Vlkodlaků

8. března 2008 v 19:55 | kalmah |  vlkodlaci
Medicína hledá vysvětlení
V 16. a 17. století patřila víra v existenci vlkodlaků k nejrozšířenějším pověrám v Evropě. Stala se dokonce i součástí víry v upíry, kdy byli lidé přesvědčeni o tom, že upír na sebe může brát vlčí podobu. Snadněji pak útočil na svou oběť skokem na hrdlo, aby mohl lépe pít lidskou krev. Problematika vlkodlactví je však mnohem složitější, než by se na první pohled zdálo…
DUCHOVNÍ ARCHETYP MINULOSTI?Klademe-li si otázku, jak víra ve vlkodlaky vlastně vznikla, záhy zjistíme, že odpověď není vůbec jednoduchá. Vlkodlactví totiž obsahuje velmi výrazné faktory náboženské, sociologické i kriminologické, přičemž každý z nich působil uvnitř tehdejší středověké společnosti velice dlouho. Víra ve vlkodlaky tak byla výslednicí určitého společensky působícího procesu, kde hlavní roli sehrávala nevzdělanost, náboženské tmářství a částečně i jisté kultovní historické dědictví, sahající hluboko do minulosti. Už v prehistorickém stádiu vývoje lidských dějin symbolizoval vlk, jinde šakal nebo kojot, smrt. Tehdy si pravěcí lidé, nahánějící zvěř v tlupách, všimli, že stejným způsobem loví kořist i vlci ve smečkách a zpravidla vždycky úspěšně. Právě tady lze vysledovat stopy po rituálech, při nichž lidé doby kamenné navlékali na sebe před lovem vlčí kůže v naději, že jim to pomůže k úspěchu. Někteří dokonce ve vlčích kůžích i lovili. Ta absorbovala lidský pach a bylo tak možné snáze se ke kořisti přiblížit. Vlk se později stával mezi prvobytně pospolnými kmeny i rodovým znamením a byl vzýván jako přírodní božstvo. Koneckonců, v Evropě patřili vlci až do hlubokého středověku k nejrozšířenějším a nejnebezpečnějším šelmám.

Vlk, respektive šakal patřil i k významným božstvům staroegyptské civilizace. Bůh se šakalí hlavou Anúbis byl i zde bohem smrti a podsvětí, jeho vzývání bylo spojeno s kněžskými rituály, připomínajícími pozdější černou magii. Vlk stojí i na počátku římské civilizace. Byla to slavná římská vlčice, která podle staré pověsti odkojila legendární zakladatele Říma, Romula a Rema. I u starých Germánů byl vlk významným atributem boje a války. Lidé vypozorovali, že když tato šelma zaútočí, téměř nikdy se nevzdává. Pozornosti jistě neunikla ani inteligence těchto zvířat, která svou kořist napadají většinou až ve chvíli, kdy si jsou jistá svou převahou.

Vlk, ve spojení s krutostí, násilím a smrtí, tak vždy patřil mezi nejvýznamnější symboly nejstarších náboženských představ lidí. Dalo by se říci, že to byl velice výrazný duchovní archetyp lidské civilizace už v raných etapách jejího vývoje, byť se většinou nejednalo o symboliku právě pozitivní, a u některých pohanských národů bývaly vlčí rituály dokonce spojovány s krvavými lidskými obětmi. Nástup křesťanského náboženství však zdaleka neznamenal vymýcení starých pohanských zvyků, tradic a rituálů. Pohanské představy o démonech a tajemných silách přírody dál přetrvávaly a získávaly nový rozměr v alchymii a okultismu. Právě 16. století bylo érou nového vzepjetí magie, díky přechodnému, renesančnímu uvolnění duchovního života feudální společnosti, které přervalo dogmatický úzus dosud asketicky pojímaného křesťanství. Sama církev se zmítala v té době ve vážných problémech, které měly svůj vnější výraz v nástupu protestantského reformismu a věroučných sporech. Proto se hledaly nové cesty, jak proniknout do tajemství lidského bytí, přírody i božích zákonů. Alchymie, magie a další okultní praktiky byly jednou z takových cest, ruku v ruce s rostoucí pověrčivostí.

Bylo by ovšem mylné se domnívat, že církev stála zcela stranou tohoto procesu rostoucího zájmu o tajemno všeho druhu. Svým způsobem se tohoto boomu sama účastnila. Vyhlášením boje s čarodějnictvím v duchu nechvalně proslulého spisu Kladivo na čarodějnice se především katolická církev staví do pozice strážce křesťanské víry. Tento boj je zároveň součástí jejího vlastního boje za nové duchovní sjednocení křesťanstva i obnovou jejích otřesených mocenských pozic a návratu ke stavu, kdy byla jedinou duchovní společenskou silou, kterou sice nikdy být nepřestala, ale ztratila svou dřívější razanci v tvorbě a ovlivňování náboženského života, jenž plynul svou vlastní setrvačností. Vrcholní představitelé kléru věděli, jak mocná je lidská pověrčivost, vždyť i mnozí církevní hodnostáři byli v jejím zajetí a nyní ji hodlali využít ve svůj prospěch. V rámci boje s čarodějnictvím bylo totiž možné se zároveň vypořádat s heretiky, odpadlíky a vůbec se všemi, kdo inklinovali k volnomyšlenkářství, či praktikovali takové způsoby jednání, jež církev považovala vždycky za škodlivé a nežádoucí. Mělo to jednu výhodu. O tom, kdo je kacíř, čaroděj, nebo čarodějnice, měla rozhodovat církev sama. Mohla se tak zbavovat všech svých skutečných i domnělých protivníků. A hysterie, rozpoutaná mezi nevědomými lidmi, jí v tom byla výtečným pomocníkem.
LYKANTROPIE A JEJÍ ODNOŽE

Dnes jsou vlkodlaci námětem řady hororových filmů a jen málokdo se už při nich třese hrůzou. Tak tomu ale nebývalo vždycky. Ještě před pár staletími lidé skutečně věřili, že existuje proměna některých lidí ve vlky, zejména při měsíčním úplňku, kdy bylo nebezpečné vycházet ven. O přímé vazbě honů na čarodějnice s vlkodlactvím (lykantropií) svědčí i kdysi všeobecně rozšířená víra, že se čarodějnice sjíždějí ke svým shromážděním (sabatům) na vlcích a pak se samy ve vlky proměňují, aby napadaly lidi i jiná zvířata. Když byl vlkodlak smrtelně zraněn, vracel se těsně před smrtí zpět do lidské podoby. Bohužel, k šíření těchto pověr přispívaly i případy velmi závažné násilné trestné činnosti duševně nemocných jedinců.

Je znám případ jistého Francouze Gillese Garniera, hromadného vraha z 16. století, který zabíjel zatoulané děti a živil se jejich masem. O podobné případy kanibalismu osob žijících osamoceně v odlehlých pustinách nebyla ve středověku nouze. Když byl Gilles Garnier posléze lapen, nejenže se na mučidlech přiznal ke svým strašlivým zločinům (které mu však byly stejně prokázány), ale tvrdil o sobě, že se proměňoval ve vlka a pak zabíjel vše živé. Nakonec byl obviněn z čarodějnictví a v lednu roku 1573 upálen.

Také Němec Peter Stube byl v 16. století odsouzen za to, že zavraždil ve své údajné vlčí podobě řadu dětí i několik těhotných žen. I jemu byl prokázán kanibalismus a po předchozím mučení ho roku 1589 také upálili.

Známý je i případ nezletilého vraha Jeana Greniera, slabomyslného pasáka, který údajně zabíjel malé děti oblečen do vlčí kůže. Pozůstatky jeho obětí se ale nikdy nenašly, a tak ho roku 1603 zprostil soud žaloby a tento slabomyslný mladík byl doživotně internován v jednom klášteře, kde za šest let zemřel. Jeho soudci dospěli při vyšetřování k závěru, že si hoch vymýšlel, a i když zřejmě nevraždil, mohl být pro své okolí nebezpečný.

Tyto a mnoho jiných kriminálních případů údajné lykantropie měly na šíření víry ve vlkodlaky nemalý vliv. Soudy s těmito zločinci se těšily velkému zájmu obyvatelstva, vždyť nebylo běžné chytit »vlkodlaka«. Jsou však ale i jiné odnože vlkodlactví, které přispívaly k umocňování této pověry. V Anglii se například zjevovali černí psi, především v místech starých pohanských kultů, ale i jinde. Černý pes se například zjevil po prudké bouřce v kostele v městečku Bungay. Dva z věřících, kteří se uvnitř zrovna modlili, černý pes zabil a třetího těžce zranil rozsáhlým popálením. Mnoho předmětů poblíž kazatelny stačil přízrak ještě poničit a potom zmizel. Dnešní badatelé se domnívají, že popis řádění tohoto černého psa připomíná fenomén kulového blesku. Proč ale právě »černý pes« a nikoli »zářící pes«? To už prý zapracovala lidská fantazie…

Podobná zjevení černých psů údajně pronásledovala řadu osob, žijících v 19. století například v americkém státě Missouri, kde byla víra ve vlkodlaky rovněž silně zakořeněná. Avšak nejvíc případů tohoto zjevení přece jen pochází z východní Anglie, z míst, kde dodnes leží prehistorické kamenné svatyně. Podobná místní legenda inspirovala později i A. C. Doyla k napsání bestselleru o psu baskervillském.

Je zde ale ještě něco, na co bychom neměli zapomínat. Totiž případy skutečné lykantropie, tedy lidí, kteří se stali »vlky« nikoli z důvodu svých zločinných úmyslů, ale kvůli osobním tragédiím, jež je potkaly. Z literatury známe dva nejznámější prototypy - Tarzana a Mauglího. Jde o vzácné případy osob, které skutečně odchovala divočina, a ony tak dočasně ztratily své lidské instinkty. Snad nejproslulejší je ale skutečný případ indických dětí Amaly a Kamaly, nalezených v roce 1920 v džungli, které skutečně odchovali vlci. Tato lidská »vlčata« nikdy nezískala zpět své lidství. Běhala po čtyřech, vrčela, kousala a škrábala a v zajetí se naučila reagovat jenom na určité povely. Pokud by Amala s Kamalou vyrostly v džungli, izolovány od lidí, staly by se možná jednoho dne skutečnými lidskými »vlkodlaky«. Mladší Amala zemřela už po roce zajetí (nebyly jí ještě ani 3 roky - pozn. aut.), mnohem starší Kamala ji přežila ještě o devět let. Zvládla pouze jednoduché práce. Historie zná i další případy »divokých dětí«. V roce 1729 našli podobně zvlčilého chlapce poblíž Hannoveru. Živil se sběrem kořínků, kůrou i drobnými hlodavci a ptáky. Byl převezen do Anglie, kde o něj pečovala církev. Mluvit se nikdy nenaučil. Kdyby nebyl nalezen, měli by v Německu asi o jednoho »vlkodlaka« více. Kolik podobných případů odložených dětí, vychovaných vlky či jinými zvířaty, se asi ve středověku odehrálo? Kolik mentálně zaostalých jedinců vyrostlo v divočině až do dospělosti, aby se z nich posléze stali masoví vrazi a kanibalové? Nebyl nakonec i případ již uváděného Gillese Graniera jen odrazem podobné reality? Propojením mýtických tradic o zbožšťování vlků a skutečné, objektivně existující lykantropie? Zdá se, že to nelze vyloučit…
LYKANTROPIE POHLEDEM VĚDY

Leccos o lykantropii napovídá i dnešní věda, především medicína. Například v odlehlých oblastech Balkánu, kde byla víra ve vlkodlaky, upíry a jiné démony zvlášť pevně zakořeněná, se dlouho v povědomí tamního horského obyvatelstva udržoval pohanský kult krve. Věřilo se, že lidská krev má kouzelné účinky, a to nejen jako prevence proti různým neduhům, ale i jako omlazující prostředek. Lidská krev byla používána i k rituálům černé magie ve spojení se zaříkávadly proti nemocem. Mnoho lidí trpělo chudokrevností, nedostatkem důležitých minerálů a konzumace zvířecí a v krajním případě i lidské krve zdravých jedinců byla považována za významný léčebný prostředek. I lékaři, ošetřující v roce 1492 umírajícího Innocence VIII., provedli drastickou transfúzi u tří mladých chlapců, aby odvrátili papežovu smrt. Papež sice odmítl lidskou krev vypít, protože to považoval za těžký hřích, ale všichni chlapci, oslabení nadměrnou ztrátou krve, následkům této transfúze podlehli.

Známé jsou i případy bestiálních vražd mladých dívek, služebných české šlechtičny Kateřiny Bechyňové z Lažan, nebo uherské hraběnky Alžběty Báthoryové z Čachtic, které věřily, že jim bylinné koupele s příměsí lidské krve zachovají krásu a věčné mládí (»velmi netradiční« bylinné koupele čachtické paní představíme v některém z příštích čísel REGENERACE). Tyto, svého druhu extrémní případy přesvědčivě dokládají, jak byl tehdy kult léčebných účinků lidské krve rozšířen.

Lykantropie však měla své racionální jádro i v něčem jiném. Lze za ni dnes považovat i velice vzácné onemocnění, které vzniká při dlouhodobém a téměř totálním nedostatku železa a některých dalších látek v lidském organismu. Následkem absence železa docházelo například k deformacím obličejové části hlavy, kdy se protahovala dopředu dolní i horní čelist a tvář takto postižené osoby pak připomínala skutečně zvířecí tlamu. Tito lidé, vyvržení ze společnosti jako »vlkodlaci«, byli nuceni žít v ústraní a opatřovali si jídlo všemi dostupnými prostředky: krádežemi i loupežemi. Jejich samota po čase způsobovala vážné duševní poruchy končící nezřídka i šílenstvím a kanibalismem. Moderní medicína dokládá, že konzumace krve rozvoj lykantropie jako nemoci skutečně zastavovala, poněvadž tito »vlkodlaci« tak získávali živiny, jejichž akutním nedostatkem trpěli. Vlkodlactví tak mělo i tohle pozadí, jež přispívalo k šíření legend o převtělování »prokletých« lidí ve vlky. Podle dobrozdání dnešní medicíny mohlo být vlkodlactví podmiňováno především duševními nemocemi, mezi nimiž dominovalo rozštěpení osobnosti - schizofrenie, přičemž se například vliv měsíčního úplňku mohl projevovat jako aktivátor záchvatů. Statisticky je prokázáno, že v období úplňku stoupá počet násilných trestných činů i nemocí. Proto i velmi dávné představy, že právě při úplňku dochází k oněm transformacím některých lidí ve vlky, nemusely být až tak neopodstatněné a vycházely z tradic a pozorování mnoha generací. Dnes už sotva můžeme spočítat, kolik psychicky narušených osob se stalo obětmi středověkého pronásledování čarodějnic, vlkodlaků či upírů. Jeden z nejproslulejších lovců čarodějnic a vlkodlaků ve Francii přelomu 16. a 17. století, Pierre de Rousteguy, se chlubil tím, že dal upálit na 600 lidí. Jak sám zaznamenal, začalo roku 1613 v kostele v Amou asi 40 žen najednou štěkat a výt. Snad šlo o projev nějaké masové hysterie, ale postižené osoby byly obviněné z čarodějnictví a skončily na hořících hranicích. V Německu pak v průběhu 16. a 17. století skončilo na popravištích a v ohni nejméně sto tisíc lidí pro podezření z čarodějnictví či vlkodlactví.

Jedno dnes víme jistě. Ve většině případů šlo o oběti psychických poruch a masové hysterie, již pomáhalo rozpoutat církevní tmářství křesťanské civilizace - jev, jenž u jiných kultur tehdejšího světa neměl obdoby. Šlo o výsledek zvrácené víry křesťanského extremismu v té nejkrutější podobě, který zůstává trvalým svědectvím i varováním před zneužitím jakéhokoli náboženství pro ryze mocenské a antihumánní cíle.

Vlkodlaci a Mýty

8. března 2008 v 19:53 | kalmah |  vlkodlaci
Mýtus o Lykáonovi

Prvním králem Arkádie byl Lykaon a žil zde se svými syny v naprosté bezbožnosti. Na jedné hostině pak podstrčil Diovi, kterého nepoznal, pokrm z dětských končetin. Bůh ho za to proměnil ve vlka a celý jeho palác zničil.
Vlčí ostrov

V Řecku žila překrásná princezna Théofané, která měla spousty nápadníků. Zamiloval se však do ní Poseidón a unesl ji. Nápadníci se společně vypravili Théofané hledat, až dorazili na ostrov, kde ji Poseidón ukrýval. Našli zde jen ovce, a tak je ze vzteku pozabíjeli a začali je jíst. Byli to však proměnění obyvatelé ostrova a Poseidón za to nápadníky proměnil ve vlky.
Původ Turků

Po mongolském nájezdu přežil jen jediný turecký bojovník. Zachránila ho vlčice a odvedla ho do hor, kde byl ukrytý jakýsi pozemský ráj. Z jejich svazku se zrodil nový národ, který potom pod vedením šedého vlka odešel na území dnešního Turecka
čerpáno z domovské stránky nej klanu (do kterého jsem vždy chtěl jenže mám moc málo kořisti tak mám svůj vlastní) skulls

Vlkodlaci a Pověry pokračování

8. března 2008 v 19:48 | kalmah |  vlkodlaci
Jak se stát vlkodlakem?
Bylo známo mnoho způsobů, jak se mohl člověk stát vlkodlakem. Některé byly úmyslné, jiné neúmyslné, někdy stačila jen shoda okolností při narození a podobně. Také sami vlkodlaci měli schopnost proměnit ostatní na vlkodlaky. Úmyslně se mohl člověk stát vlkodlakem například takto:
 • potřít se magickou mastí a přehodit přes sebe vlčí kůži
 • tento rituál provést za úplňku
 • tento rituál provést na určitém místě, především na křižovatce cest
 • nosit u sebe nějakou část vyrobenou z vlčí kůže, nejčastěji se jedná o opasek nebo plášť
 • sníst opečené vlčí maso
 • provést jiný magický rituál, ať samostatně nebo ve skupině, při kterém je vyvolán duch vlka případně démon, který má zajistit proměnu
Pověra na kouzelnou mast byla v minulosti velmi rozšířena. Když se člověk touto mastí potřel a přehodil přes sebe vlčí kůži, stal se z něho vzápětí vlkodlak. Někdy byl k proměně potřeba úplněk, jindy zase určité místo. Zvláště křižovatky cest měly v minulosti u lidí silný magický význam. Zde se křižovaly zlé síly. Scházely se tu proto čarodějnice, pohřbívali se zde upíři nebo to bylo místo, kde se bylo možné proměnit ve vlkodlaka. Jindy nebyla mast potřeba, ale bylo třeba mít vždy vlčí kůži či jinou část vlka u sebe nebo nějaký předmět vyrobený z vlčí kůže. Nejčastěji se uvádí opasek a plášť, někdy se jedná o celý oděv. Pokud člověk snědl pečené vlčí maso, mohl získat vlčí vlastnosti a stát se tak silnějším, rychlejším nebo si zbystřit smysly. Někdy to mohlo vézt i k proměně ve vlka. Další magické rituály měly většinou svá pevná pravidla a postupy, které se musely dodržovat, aby se dotyčný stal vlkem. Někdy byla potřeba i větší skupina osob. Kdo se chtěl proměnit, musel pomocí tohoto rituálu vyvolat ducha nějakého vlka, který pak do něho vstoupil nebo se snažil vyvolat démona, který by ho na vlka proměnil.
Vlkodlakem se mohl člověk stát také nechtěně. Především to bylo nakažením od jiného vlkodlaka nebo i jen obyčejného vlka. Byly to tyto způsoby:
 • být pokousán jiným vlkodlakem
 • napít se ze stejného poháru jako vlkodlak v lidské podobě
 • sníst nějakou vlčí část, maso nebo mozek
 • sníst maso ze zvířete zabitého vlkem
 • napít se vody z vlčí stopy nebo na místě, kam chodí pít vlci
 • sníst nějaký kus lidského masa
Pokud přežil člověk napadení vlkodlakem a byl při tom pokousán, vždy se sám proměnil po čase ve vlkodlaka. Někteří vlkodlaci, kteří se zrovna nacházeli v lidské podobě, dokázali nakazit člověka i tím, že mu dali napít ze svého poháru. Další možnost nakažení byla i od obyčejných vlků. Pokud jedl člověk vlčí maso ať už syrové nebo pečené, tak se mohl stát vlkodlakem. Takový účinek na člověka mělo hlavně snězení vlčího mozku. Také napít se vody, kterou pil vlk nebo i jen na stejném místě mohlo vést k proměně. Jistá nákaza hrozila především člověku, který se napil vody ze stopy vlka. Jindy zase stačilo, aby snědl člověk maso ze zvířete zabitého vlkem. Hlavně o ovcích se to říkalo. Nakonec některým jedincům stačilo sníst kus lidského masa a probudilo to v nich vlkodlaka.
Někdy se člověk stal vlkodlakem jako následek prokletí nebo uřknutí. Když měl člověk smůlu, mohl být předurčen stát se vlkodlakem i tím, kolikátý se narodil nebo jak probíhalo jeho narození. Občas stačila i pouhá shoda okolností, místa a času apod. Zde je pár příkladů:
 • očarování čarodějnicí nebo čarodějem
 • narodit se jako sedmý syn
 • narodit se ochlupený, s ostrými špičáky nebo nohama napřed
 • narodit se v prokletém rodu
 • být v životě zlý, krutý a brutální nebo spáchat hrozný zločin
 • být v určitý čas na určitém zlém místě
Když se někdo znelíbil nějaké čarodějnici nebo čaroději, mohlo se mu stát, že byl jimi očarován a aniž by o tom věděl, stal se vlkodlakem. Takový člověk pak byl velice nebezpečný svému okolí i svým blízkým. Někdy člověk musel trpět tímto prokletím kvůli tomu, jak byl za života zlý a špatný nebo i jen kvůli tomu, že takový byl nějaký jeho předek. I jeho syni jsou pak takto postiženi. V Portugalsku a tím pádem i v části Jižní Ameriky, se zase věřilo, že vlkodlakem se stane sedmý syn stejných rodičů. Tato linie nesmí být přerušena ale dcerou. Předpoklad být vlkodlakem měl i ten člověk, který se narodil se srstí, ostrými špičáky, ocasem nebo jinou anomálií. Též člověk, který se narodil nohama napřed měl velkou pravděpodobnost, že se stane vlkodlakem. Stát se vlkodlakem mohl i ten, kdo v určitý čas procházel určitým místem. Například 13.pátek za úplňku projít křižovatkou cest, kde se konal sabat apod.
Jak se zbavit prokletí vlkodlaka?
Ačkoliv způsobů, jak se stát vlkodlakem je opravu mnoho, způsobů, jak se tohoto prokletí zbavit už tolik není. V Portugalsku se věřilo, že stačí, aby postižený šel na křižovatku (opět) a plazil se zde po zemi. Ve Finsku zase mohli postiženého zachránit blízcí, když ho poznali ve vlčí podobě a oslovili ho křestním jménem. V Litvě se zase věřilo, že vlkodlak může své postižení předat a tak se osvobodit. Provedl to tak, že dal někomu jinému napít ze svého poháru a řekl "na zdraví". Pokud to člověk přijal a odpověděl "děkuji", stal se vlkodlakem on. Pokud byl člověk vlkodlakem, protože spáchal nějaký hrozný zločin, bylo ho také možné vysvobodit. Musel být donucen k přiznání svých zločinů a poraněn svěcenou kulkou.
Jak bojovat s vlkodlakem?
Jelikož jsou vlkodlaci velice zákeřní a nebezpeční, snažili se lidé před nimi bránit. Našli několik způsobů a skutečně je i používali. Jelikož se i věřilo, že vlkodlaci jsou normálně nezranitelní, byly nalezeny i různé způsoby, jak je možné jejich nezranitelnost překonat. Byly používány především tyto prostředky:
 • větvička Vlčího moru zaháněla
 • magické rituály a zaříkání chránily
 • sebrat mu šaty, z kterých se vysvlékl před proměnou
 • stříbro dokázalo zahnat i zranit
 • posvěcené kulky dokázaly zabít
Rostlina Vlčí mor byla velice rozšířena, jako obrana proti vlkodlakům. Někteří ji umísťovali nad dveře domu, aby tak vlkodlaka odehnali. Bylo jí možné též nosit u sebe. Na takového člověka potom vlkodlak neútočil. Známá byla i různá zaříkání a rituály na obranu před vlkodlaky. Měly různé podoby a patřily sem i různé modlitby. Lidé kdysi znali mnoho takových ochranných formulí proti všem neštěstím a pohromám a vlkodlak mezi pohromy zajisté patřil. Další metoda sloužila spíše k tomu, aby člověk vlkodlakovi ublížil. Tak bylo možno ublížit i třeba neškodnému vlkodlakovi. Pokud mu totiž byly ukradeny šaty, které po proměně ve vlka někde nechal, nemohl se proměnit zpět v člověka. Jestliže se jednalo o vlkodlaka, který svou duši vysílal do nějakého vlka, jeho tělo zůstávalo ležet bez známek života. Pokud by někdo s tímto tělem hýbal, vlkodlak by tak opět ztratil možnost vrátit se do svého těla. Čarodějové, kteří používali tuto metodu si byli nebezpečí vědomi a proto kolem těla nechávali magické kruhy a kouzla k jeho ochraně.
Pokud chtěl někdo vlkodlaka zabít, musel k tomu užít stříbrných nebo posvěcených zbraní čí střel. Posvěcené stříbro bylo nejlepší. Někdy stačilo, aby měl člověk u sebe nějaké stříbro a vlkodlak měl před ním respekt. V lidské podobě byl ale vlkodlak normálně zranitelný a většinou na něho neměly vliv ani předměty, které měly proti vlkodlakům chránit. Pokud se tedy podařilo vlkodlaka zabít, ať ve vlčí nebo lidské podobě, bylo s jeho tělem nakládáno jako s upířím. To znamenalo především setnutí hlavy, případně vyjmutí srdce z těla a spálení. Popel se pak házel do řeky.
Jací jsou vlkodlaci ve světě?
V ostatních částech světa se také vyskytují různé podoby vlkodlaka. Nejsou to ale pouze bytosti člověk-vlk. Nabývají různých zvířecích podob. Nejsou to podoby jen šelem ale i ptáků, hlodavců, plazů nebo ryb. Některé mají místní obyvatelé v úctě, někteří dokonce pomáhají, jiní jsou stejně jako v Evropě zlí a škodí lidem. U některých národů Afriky a Jižní Ameriky je tato víra stále aktuální a je součástí jejich každodenního života. Častokrát se ale nejedná o dlaky, ale o případy nagualismu nebo náboženského totemismu. O tom je psáno více v další části
čerpáno z domovské stránky nej klanu (do kterého jsem vždy chtěl jenže mám moc málo kořisti tak mám svůj vlastní) skulls

Vlkodlaci a Pověry

8. března 2008 v 19:47 | kalmah |  vlkodlaci
Zatímco myšlenka proměny vlka v člověka se v lidských mýtech a mytologiích vyskytuje prakticky od počátku mýtů, myšlenka vlkodlaka je relativně nová a pochází až ze středověku. Ze starých mýtů mají nejblíže k pojetí vlkodlaka "iránští dvounozí vlci", kteří se vyskytovali v raných textech zoroastrismu, ale zde se nijak výrazně neprosadili.

sasuke a sakura

8. března 2008 v 18:55 | kalmah |  Naruto

2008 (ve zlatě)

7. března 2008 v 19:04 | kalmah |  Bite Fight
Takhle jsem skončil se zlatem po lovu a likvidaci jednoho upíra. (Tomu říkám zlatý rok 2008)

jak vylepšit popis klanu

7. března 2008 v 17:06 | kalmah |  Bite Fight

Barevný Popis

Nová verze Bitefight přinesla také změny v kódu, takže se například centruje popis hráče, nebo nefungují klanům obrázky. Změny přinesly také možnost barevného popisu, nebo umístění odkazu do popisu na hráče nebo na klan
Barva:
V nastavení do popisu napište: [fc]#FF0000jakykoliv text a[/f]
Příklad: [fc]#FF0000S*K*U*L*L*S[/f]
Vypadá: S*K*U*L*L*S
FF0000 znamená červenou, můžete ale samozřejmě použít i jiné barvy:

Barvy a jejich kódy:

Black = "#000000"Green = "#008000"
Silver = "#C0C0C0"Lime = "#00FF00"
Gray = "#808080"Olive = "#808000"
White = "#FFFFFF"Yellow = "#FFFF00"
Maroon = "#800000"Navy = "#000080"
Red = "#FF0000"Blue = "#0000FF"
Purple = "#800080"Teal = "#008080"
Fuchsia = "#FF00FF"Aqua = "#00FFFF"
Mnoho dalších barev naleznete zde
Velikost:
Napište: [fs]01 az 49, jakykoliv text a[/f]
Čísla 10 až 49 znamenají velikost textu
Příklad: [fs]25S*K*U*L*L*S[/f]
Vypadá: S*K*U*L*L*S
Když se přidá barva: [fs]25[fc]#FF0000S*K*U*L*L*S[/f][/f]
tak to vypadá: S*K*U*L*L*S
Odkaz:
Na klan (Jméno): !N:Jméno!
Na klan (Značka): !A:Značka klanu!
Na hráče: !S:Jméno!
Příklad: Do popisu napište !S:Worik! , tím vytvoříte odkaz z vaší charakteristiky na mistra našeho klanu: Worik
Další úpravy:
Kurzíva: [i]text[/i]
Příklad: [i]S*K*U*L*L*S[/i] - S*K*U*L*L*S
Tučně: [b]text[/b]
Příklad:[b]S*K*U*L*L*S[/b] - S*K*U*L*L*S
Když využijete všechny úpravy:
[fs]25[fc]#FF0000[i][b]S*K*U*L*L*S[/b][/i][/f][/f]
S*K*U*L*L*S
Fonty:
[ff]"Monotype Corsiva"Text[/f]
Misto Monotype Corsiva muzete dat i jine fonty:
Times New Roman
Comic Sans MS
Verdana
Courier New
*změna fontu funguje jenom v popisu klanu
Autor tohoto návodu : !_UK@$
z domovské stránky klanu skulls děkuju za radu XD

oslava

6. března 2008 v 21:41 | kalmah |  o blogu
TOPlist Jak vidíte už tu bylo celkem 1000 lidí, tak doufam že jich bude víc.

P!nk - save my lofe

6. března 2008 v 17:11
She's back on drugs again
Even though she knows it ain't right
She can't even call up her friends
And say "help me save my life"
She's so ashamed of herself that she's come full circle
Nobody understands what it's like to
Be this girl
So she disappeared, and she
Wasn't clear, and she
Didn't say where she was going
[Refrén]
Save my life, won't you help me
Save my life, won't you help me
Save my life, won't you hear me
Save my life, won't you help me
She had the man of her dreams
And some success
And she was so happy, and looking well
It was this one dark night, that she
Slipped
And then the next morning that she
Felt like a piece of shit
So she's hanging out, and she's
With the crowd, and she's
Travelin' where the wind is blowing
[Refrén]
And he's a real good guy and he
Wants to save her 'cause he's
More than been there all before
And she's so confused and his heart is breaking and he
Dreams she's knocking on his door
[Refrén]

P!nk - waiting for love

6. března 2008 v 17:10
She looks to the sun
Help her to carry on
Braking down all the years
Wondering how she got here
She drifts through the sky
Counting the reasons why
How my life turned so fast
Remembering all of the past
All the changes, and all the mistakes
Foolishly laughing at things that
Words that she says
She looks to the stars
Breaking, time to follow the heart
Her world is falling apart
And the turning of every new page
A book on a shelf that is there to remain
Breaking the walls as she's tearing them down
A she is starting to drown
[Refrén]
She's waiting for love
She's waiting, waiting for love
Waiting, waiting for love
She's waiting, waiting so long
She prays to the Gods
Telling how she needs someone
Help me find where I am today
Life is looking very grey
All the changes, all the mistakes
Foolishly laughing at things that
Everything that she says
[Refrén]
[Bridge]
I'm waiting for a new day to rise
COnversations to make sense to me and my mind
I need someone to lift me right off of my feet
And I want it, and I need it, and I'll leave it all behind
And all the changes I've made
And I remember the words, that you'll never say
[Refrén 3x]
She looks to the sun

P!nk - Catch Me While I'm Sleeping

6. března 2008 v 17:09
How many times have you sat across from me?
And how many times have you told me you were leavin'?
I'm no tryin' to listen, 'cause it's all the same
And why, why are you constantly believing
That I, I could ever give you what you're needing?
Baby, baby, please don't put your faith in me
I don't know what to say
'Cause it's all a dream to me anyway
[Refrén]
You can catch me while
I'm sleepin', darlin'
While I'm dreamin', too
It's a lonely, lonely, lonely place
for me baby
It must get lonely for you, too
People always fallin'
In and out of love and
It can be pretty painful, too
And maybe, Oh maybe I'm just not strong enough
Sad but true
So tell me what's the use?
Oh, Oh You can catch me while
I'm sleepin', darlin'
Maybe While I'm dreamin', too
'Cause It's a lonely, lonely, lonely place
for me baby
It must get lonely for you, too
[Refrén]

další

5. března 2008 v 17:48 | dead-angel |  zvláštní
pls - mám už asi půl roku "mrtvý" blog a ráda bych, aby se na něj dívalo víc lidí než sedm týdně - slibuji, že sem tam taky něco zase dodam, ale ráda bych, abych to nedělala zbytečně ,takže pls přijdte se alespon podívat a přečíst. není tam zatím víc než dvacet článků takže nic moc - ale ja zajistim, aby zkončil jako tenhle - budu se spis jenom snazit. tu je adresa : http://odpocivej-v-pokoji.blog.cz nenechte se vyděsit názvem, nic jinýho nás nenapadlo a neni to nic hnusnýho. a hlavně. jsou tam moje a mejch kámošek na mobil, takže čísla nezneužívat... thk #-)

Bleskowka

5. března 2008 v 16:56 | dead-angel |  bleskoWky
 1. Ahoj
 2. Jak je?
 3. Hlásni pro mě - V oblíbených je úplně první stránka s nadpisem "pls hlásni pro mě tady!"-
 4. tak co?
 5. Chodíš sem často?
 6. Co na diplom?
 7. Papa